Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok
EnzyVit Logo Registrácia |  Prihlásenie SlovenskýČeskýAnglickýMaďarský
SERRAPEPTÁZA A DOPLNKY VÝŽIVY
SHOPING BAG 0 ks 0.00 EUR
(0.00 CZK)
O nás Porovnanie Upozornenie_EU Dávkovanie Zaujímavosti Kontakt
kat BOJ PROTI COVID-19
kat ENZÝMY
kat ENZÝM NATTOKINÁZA
kat ENZÝM SERRAPEPTÁZA
kat VITAMÍNY A MINERÁLY
kat RASTLINNÉ VÝŤAŽKY
kat DOPLNKY STRAVY
kat DOCTORS BEST
kat KĺBY A KOSTI
kat CHUDNUTIE
kat SWANSON
kat PRE ZVIERATÁ
kat SALUTEM PHARMA
NOVINKY

DOCTORS BEST NATTOKINAZA 2000FU 270 Vegetarianskych kapsúl

DOCTORS BEST NATTOKINAZA

50.40 EUR 

Arthur andrew Neprinol 300 kapsúl

Arthur andrew Neprinol 30

100.70 EUR 

http://serrapeptaza.sk/s/29/porovnanie/
http://www.serrapeptaza.sk/s/24/davkovanie/
AKCIOVÉ PRODUKTY

DOCTORS BEST VITAMIN D3 2,000 IU 180 sofgelových tabliet

DOCTORS BEST VITAMIN D3 2

7.20 EUR 
(199.44 CZK)

https://obchody.heureka.sk/serrapeptaza-sk/recenze/
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Mobil:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 Banka:
 Číslo účtu:
 
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s dobrovoľným prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
6195
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi
kupujúcim a spoločnosťou EnzyVit s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 867
92522 Veľké Úľany
IČO: 50 157 540, (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému
elektronického obchodného domu www.enzymovaterapia.sk

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom
serveru www.enzymovaterapia.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho
zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi
kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.4 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej
autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.enzymovaterapia.sk, a ktorej
kúpený tovar alebo vecné plnenia neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o
kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný
systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a
priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo
a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce
zaslať identifikačné údaje tejto osoby. Objednávky prijímame aj telefonicky alebo písomne a v týchto
tiež uvádzajte všetky vyššie uvedené náležitosti.

2. Objednávka a kúpna zmluva
2.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom
požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Kompletnú a úplnú objednávku
prijatú elektronicky, Vám aj elektronicky bezodkladne potvrdíme.

2.2 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a
uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti
s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.Zmluvou, predmetom ktorej je predaj
tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva.
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia
objednávky v systéme. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú
pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň
vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.4 Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná
špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za
tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

2.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je
výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, a to formuláciou „Som oboznámený, že súčasťou
objednávky je povinnosť zaplatiť cenu“ uvedenou pri vytváraní objednávky.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením
predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté
podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody
predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných
požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v
súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Náhrada škody môže
byť do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne
číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V
prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody
o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto
čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

4. Cenové podmienky
4.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%
4.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 5 týchto VOP.
4.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

5. Poštovné
5.1 Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej Republike. Kupujúci je povinný uhradiť
predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v paušálnej výške stanovenej v závislosti na hodnote
objednaného tovaru (cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky
po všetkých zľavách) takto:
Kuriér - spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o.
Kuriér DPD slovakia

- Zásielky kuriérom s hmotnosťou do 3kg vo výške 5,00 Eur s DPH
- Zásielky nad 3kg na základe dohody.
pri dodaní tovaru v celkovej hodnote do 150 EUR s DPH

- zdarma, pokiaľ hodnota tovaru presiahne čiastku 100 EUR s DPH
/ SMS avizácia, Telefonická avizácia, Email avizácia, Kompletný Track & Trace na www.baliky.sk /

Slovenská pošta
zásielka za 2,9 Eur

5.2 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je
stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Podmienky a možnosť platby za tovar
6.1 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru vyplatení kuriérovi.

6.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť
ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
6.3 Na základe vystavenej zálohovej faktúry
6.4 Sporopay
6.5 Platobnou kartou

7. Dodacie podmienky
7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových
možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej
doručenia (okrem vybraných produktoch).

7.2 Každý kupujúci je informovaný o zmenách v stave jeho objednávky emailom.

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom pošty, kuriérom Geis Parcel s.r.o. alebo DPD slovakia na
adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe
výrobku), písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný
výrobok vyžaduje.

7.4 Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej
ceny.

7.5 Tovar dodávame na celom území Slovenskej a Českej republiky.

7.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na
základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a
príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto
zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo
dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo
Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, ktorý
pozostával z viacerých dielov (kusov). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o
svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na
adresu:
EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám sme Vám zašleme.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od
zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám
odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné
náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý
ponúkame.
- Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené
Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste
použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania
akýchkoľvek ďalších poplatkov.
- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
- Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia
práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred
uplynutím 14-dňovej lehoty.
- Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
- Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný
na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky
vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať
nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:
- vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
- vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
- vrátený tovar musí byť nepoškodený
- vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a
podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
- v prípade výživového doplňku tovar musí byť v neporušenom bale

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom,
- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;

Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu
na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! V prípade
nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možné akceptovať úplné odstúpenie od zmluvy
a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
9.1 Na tovar zakúpený u spoločnosti EnzyVit s.r.o poskytujeme kupujúcemu – fyzickej osobe, záručnú
dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

9.2 Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži
zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný,
takýto tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

9.4 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním
alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým
poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na
účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným
používaním a opotrebovaním výrobku.

9.5 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, zakúpený u spoločnosti EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána
Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540, u ktorého záručná doba 24 mesiacov ešte plynie.
Reklamáciu uplatňujte preukázateľne uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku
predávajúcemu na adresu:
EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540
Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho
prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani
akceptované!!!.

9.6 Práva kupujúceho:
§ 622 Občianskeho zákonníka
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte
použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú.
§ 623 Občianskeho zákonníka
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.7. Ďalšie bližšie informácie nájdete v časti Reklamačný poriadok.

10. Informácie pre kupujúceho
- pokiaľ bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva na dobu určitú (čo na predaj nami
ponúkaného tovaru zatiaľ nerealizujeme), bude dĺžka trvania takejto zmluvy individuálna a bude
uvedená priamo v konkrétnej zmluve;
- zmluvy na dobu neurčitú neuzatvárame na predaj nami ponúkaného tovaru;
- pri zmluvách na predaj tovaru na splátky trvá záväzok kupujúceho platiť tretej osobe (splátkovej
spoločnosti) splátky po celý čas, na ktorý bola takáto zmluva medzi nimi uzatvorená;
- naša spoločnosť nemá zatiaľ vytvorený kódex správania;
- v prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych
zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a
domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.
- v prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne
zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám
zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť kontaktný formulár, alebo inú
formu uvedenú v kontaktoch.
- Predaj niektorých výrobkov sú predávané vo forme prostredkovania ako bazar, ktoré nám dávajú do
komisie naši zákazníci. Samozrejme výrobky majú SK etiketu, sú v neporušenom obale, a s platným
dátumom spotreby a vzťahujú sa na nich všetky hore uvedené podmienky.

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.enzymovaterapia.sk
11.1 Spoločnosť EnzyVit s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.enzymovaterapia.sk sú z
časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia.

11.2 Spoločnosť EnzyVit s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť výrobky popísané na svojich stránkach. Ponuka
výrobkov je platná v takej podobe, ako je v čase uzatvorenia zmluvy uvedená na web stránke.

11.3. Spoločnosť EnzyVit s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo
mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových
stránok.

12. Ochrana osobných údajov
12.1 Spoločnosť EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540 sa v
plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša
spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však
poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy
neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

12.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o
Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky
(tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie potvrdzujete, že môžete byt
informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej
nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu
uvedeného v každej zasielanej správe.

12.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia
serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá
manipulácie s dátami.

13. Záverečné ustanovanie
13.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo
veciach neupravovaných týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 15.01.2015

13.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade potreby a
podľa legislatívnych zmien.

14. SCHVÁLENIE Všeobecných Obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho
Okamihom keď kupujúci na stránkach www.enzymovaterapia.sk klikne na odkaz "OBJEDNAŤ TOVAR" bol
oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, umiestneným pod formulárom
objednávky, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami,
tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú súčasťou dohody zmluvných strán.

Súhlasím s týmito podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  Polžka je povinná'
EnzyVit Logo
SERRAPEPTÁZA
A DOPLNKY VÝŽIVY
INFORMÁCIE
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
© EnzyVit s.r.o. 2017, Serapeptaza, Vitamin D3, artemisinin, coenzym Q10, Serrapeptaze, Serrapeptaza, Acai, Gingko